محصولات تماس با ما
×
سيستم هاي کارتي
عملکرد در زمان شارژ کارت شهربازي:
در سيستم کارتي شهربازي افراد در هنگام ورود به مجموعه
عملکرد در زمان استفاده از بازي ها :
در کنار هر دستگاه بازي يک دستگاه کاهش اعتبار نصب شده است که بسته به نوع بازي (گروهي يا تک نفره) افراد در هنگام استفاده از بازي ها
عملکرد در زمان شارژ کارت شهربازي:
در سيستم کارتي شهربازي افراد در هنگام ورود به مجموعه مي توانند به يکي از روش هاي زير عمل نمايند :

الف) مراجعه به گيشه اپراتور جهت دريافت کارت بازي:

در اين سيستم مشتريان پس از مراجعه به گيشه اپراتور معادل مبلغ پرداختي خود کارت بازي دريافت مي نمايند

ب) مراجعه به کيوسک شارژ خودکار و دريافت کارت بازي :

در اين روش مشتريان به جاي قرار گرفتن در صف گيشه دريافت کارت به کيوسک خودکار شارژ مراجعه مي نمايند و از طريق کارت هاي بانکي عضو سيستم شتاب مبلغ مورد نظر خود را پرداخت و کارت بازي خود را معادل وجه پرداخت شده دريافت مي نمايند.

عملکرد در زمان استفاده از بازي ها :
در کنار هر دستگاه بازي يک دستگاه کاهش اعتبار نصب شده است که بسته به نوع بازي (گروهي يا تک نفره) افراد در هنگام استفاده از بازي ها مي توانند به يکي از روش هاي زير عمل نمايند :

الف) استفاده در بازي هاي گروهي:

در اين روش افراد کارت خود را به دستگاه کاهش اعتبار نصب شده بر روي گيت کنترل تردد در ورودي هر ايستگاه بازي نشان مي دهند ، در صورتي که کارت فرد شارژ داشته باشد گيت باز شده و مبلغ بازي از اعتبار کارت کسر مي گردد و پس از تکميل ظرفيت دستگاه بازي ، بازي فعال مي گردد

ب) استفاده در دستگاه هاي بازي تک نفره :

در اين بر روي هر دستگاه شهربازي يک کارتخوان (دستگاه کاهش اعتبار ) نصب بوده و مشتري پس از نشان دادن کارت شهربازي خود به کارتخوان اين دستگاه در صورت دارا بودن شارژ به ميزان کافي ، بازي فعال شده و مبلغ آن از کارت شهربازي فرد کسر مي گردد.

 

Snow1
Snow1