محصولات تماس با ما
×
سيستم هاي قبضي شهربازي
عملکرد در زمان پرداخت مبلغ و دريافت بليط شهربازي
در سيستم قبضي شهربازي افراد در هنگام ورود به مجموعه 
عملکرد در زمان استفاده از دستگاه هاي بازي :
اين افراد در هنگام استفاده از دستگاه بازي
عملکرد در زمان پرداخت مبلغ و دريافت بليط شهربازي
در سيستم قبضي شهربازي افراد در هنگام ورود به مجموعه مي توانند به يکي از روش هاي زير عمل نمايند :

الف) مراجعه به گيشه اپراتور جهت دريافت قبض بازي:

در اين سيستم مشتريان پس از مراجعه به گيشه اپراتور قبض مربوط به بازي هاي درخواستي افراد را در اختيار ايشان قرار مي دهد

ب) مراجعه به کيوسک شارژ خودکار و دريافت بليط بازي :

در اين روش مشتريان به جاي قرار گرفتن در صف گيشه دريافت بليط شهربازي به کيوسک خودکار صدور بليط شهربازي مراجعه مي نمايند و پس از انتخاب بازي هاي مورد نظر خود و تعداد مورد نياز ، از طريق کارت هاي بانکي عضو سيستم شتاب مبلغ بليط هاي درخواستي خود را پرداخت و بليط هاي خود را دريافت مي نمايند.
عملکرد در زمان استفاده از دستگاه هاي بازي :
اين افراد در هنگام استفاده از دستگاه بازي به شرح زير عمل خواهند کرد: :

الف) ارائه قبض به اپراتور و کنترل قبض يا بليط توسط اپراتور:

در اين روش اپراتور بليط يا قبض بازي را از مشتري دريافت نموده و پس از بررسي آن به صورت چشمي اجازه استفاده از دستگاه بازي را به مشتري مي دهد

ب) ارائه قبض به اپراتور و کنترل قبض يا بليط توسط سيستم

در اين روش تمامي اپراتور ها مجهز به نرم افزار اندرويدي کنترل قبض يا بليط بازي هستند و پس از دريافت قبض از مشتري با نشان دادن آن به موبايل خود علاوه بر برسي صحت قبض، آن را نيز باطل مي نمايند تا امکان سوء استفاده مجدد از آن امکان پذير نباشدو اجازه استفاده از دستگاه بازي را به مشتري مي دهد.

ج) استفاده از گيت و بارکدخوان :

در اين روش نيز تمامي فرايند هاي روش فوق صورت مي پذيرد با اين تفاوت که اپراتور جاي خود را به سيستم کنترل تردد (گيت + بارکد خوان) مي دهد و امکان سوء استفاده احتمالي اپراتور را نيز از بين مي برد..

Snow1