محصولات تماس با ما
×

با توجه به تنوع در نوع کاربري مجموعه هاي تفريحي سيستم هايي مديريت در مدل هاي متفاوت زير ارائه مي گردد که قابليت ادغام با يکديگر را دارند:

- سيستم هاي کارتي شهربازي :

اين سيستم شامل کاهش اعتبار و افزايش اعتبار در شهربازي مي باشد که فرايند مديريت شهربازي را بر عهده دارند.

- سيستم هاي کارتي خانه کودک :

اين سيستم در دو نوع بوده که يکي مبتني بر RFID بوده و ديگري مبتني بر کيوسک خودکار خانه کودک مي باشد


 

- سيستم مديريت گيم نت و بيليارد :

اين سيستم شامل تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري جهت کنترل زمان استفاده مي باشد

- سيستم هاي مديريت پارک آبي :اين سيستم شامل تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري اعم از قفل هاي الکترونيکي کمد ، مچ بند هوشمند و ... مي باشد

- سيستم هاي کارتي ماشين کرايه :

اين سيستم جهت کنترل مدت زمان استفاده از چرخ دستي يا ماشين کودکان مي باشد