محصولات تماس با ما
×
الف ) آنلاين:
در سيستم هاي شهربازي مبتني بر ارسال اطلاعات آنلاين ، تمامي فرايند هاي کاهش اعتبار ، افزايش اعتبار ، کنترل موجودي و .... تماماً از طريق سرور مرکزي صورت مي پذيرد ، اين سيستم ها هر چند از نظر سرعت عملکرد کمي بالاتر از سيستم هاي مبتني بر آفلاين مي باشند ولي از نظر عملکردي بسيار بسيار آسيب پذير مي باشد . بدليل وابستگي سيستم هاي مديريت و اتوماسيون شهربازي مبتني بر آنلاين به بستر شبکه و سرور شهربازي ، در صورتي ايجاد قعطي در اين بستر ها ، تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري تماماً قطع خواهد شد. لذا با توجه به اين مهم اتوماسيون هاي شهربازي مبتني بر آفلاين توصيه مي گردد.
ب) آفلاين:
در سيستم هاي شهربازي مبتني بر آفلاين ، تمامي فرايندهاي شارژ کارت ، کاهش اعتبار کارت و ... با استفاده از حافظه کارت و دستگاه کاهش اعتبار صورت مي پذيرد و در صورت به وجود آمدن قعطي در سرور با بستر شبکه ، اتوماسيون شهربازي کار خود را ادامه خواهد داد وکليه فرايند ها را در حافظه تجهيزات خود ذخيره مي نمايد و پس از برقراري ارتباط با سرور تمامي اطلاعات خود را به سرو شهربازي منتقل مي نمايد